Mijn werkwijze

Ik werk vaak oplossingsgericht. Oplossingsgerichte therapie houdt in dat uw klacht wel het uitgangspunt is, maar dat we daar niet in blijven hangen. Deze oplossingsgerichte methode gaat ervan uit dat u niet veel tijd wil besteden aan wat u níet wil, maar juist aan wat u wel wilt. We buigen klachten om naar wensen voor de toekomst en kijken wat ervoor nodig is om dit te bereiken. Mijn rol als therapeut is daarbij als een coach, die geen adviezen geeft die u moet opvolgen maar meer vragen stelt. Door deze vragen kunt u vaak met eigen oplossingen komen die eerder (nog) niet beschikbaar waren. Het is een manier van werken die vaak snel resultaat boekt.

Het betekent dat we altijd samen kijken wat u nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij zal ik natuurlijk de kennis van de verschillende behandelmethoden inzetten waar dat nuttig kan zijn. Ik maak gebruik van de onderstaande effectief bewezen behandelmethoden.

  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). De beschrijving van deze methode staat uitgebreid op deze pagina.
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een therapievorm waarbij wordt uitgegaan van dat negatieve gedachten (bijvoorbeeld ‘dit kan ik nooit’) leiden tot negatieve gevoelens (bijvoorbeeld somberheid) en bepaald gedrag (bijvoorbeeld vermijden van iets belangrijks). Door het leren aanpakken van deze belemmerende gedachten (ofwel: anders leren denken), en het oefenen van nieuw gedrag (ofwel: anders leren doen), kunnen de klachten worden verminderd.
  • Acceptance and Commitment Therapy / Mindfulness. Deze stromingen zijn relatief nieuw in westerse behandeling van psychische problemen, al wordt deze manier van kijken naar problemen al eeuwenlang toegepast in oosterse culturen. De stromingen hebben een vergelijkbaar uitgangspunt, namelijk dat problemen ontstaan waar mensen controle proberen te krijgen op zaken die niet te veranderen zijn. De oplossing wordt hierbij gezocht in een acceptatiegerichte, oordeelsvrije houding naar gevoelens en gedachten.
  • Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een evidence based behandelmethode voor depressieve klachten, die (evenals de hierboven genoemde systeemtherapie) ervan uitgaat dat de sociale context belangrijk is bij het ontstaan van klachten en het oplossen daarvan.
  • Schematherapie. Deze therapie is erop gericht om hardnekkige patronen in je functioneren (schema’s) te herkennen en te veranderen. Door de oorsprong in de jeugd te herkennen, bewust te worden van het huidige effect, en verwerken van de ingrijpende ervaringen die daaraan bij hebben gedragen, zijn deze schema’s te veranderen. In de (kortdurende) basis ggz is een volledige schematherapie niet mogelijk. Er zijn echter wel zeer effectieve interventies uit deze methodiek die ook ingezet kunnen worden bij mildere problematiek.
 • Ik bied zelf geen relatietherapie, maar werk hiervoor graag samen met mijn goede collega Mariska Sneek, die ook werkt op de Nieuwe Gracht 37. Vaak hebben individuele klachten invloed op de partnerrelatie of het gezin, en andersom hebben relatieproblemen ook een grote impact op het individuele functioneren. Met een paar gesprekken bij een relatietherapie wordt er vanuit die invalshoek vaak al veel verschil gemaakt. Mariska is gecertificeerd EFT therapeut.