Contracten met verzekeraars

NB: ik heb in 2019 een contract met alle zorgverzekeraars behalve Caresq.

Ik heb in 2018 met alle verzekeraars een contract, zie hieronder. Dit betekent dat zij, in het geval van vergoede zorg, rechtstreeks de kosten voor hun rekening nemen. U heeft behalve het eigen risico (€385 in 2018) geen eigen bijdrage. Onder deze verzekeraars vallen ook (kleinere) verzekeraars; u kunt dit zelf opzoeken.

  • Zilveren Kruis / Achmea
  • CZ
  • VGZ
  • DSW
  • Zorg& Zekerheid (Multizorg, VRZ)
  • Menzis
  • Caresq

Hier vindt u informatie over de tarieven

Contracten met de gemeenten (Jeugd)
Ik heb vanaf 2018 een contract met de gemeenten in de deze regio Zuid Kennemerland.