Contracten met verzekeraars

Ik heb ook in 2024 met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract, zie hieronder welke (groepen) dit betreft. Het betekent dat deze verzekeraars, in het geval van vergoede zorg, rechtstreeks de kosten voor hun rekening nemen. Onder deze verzekeraars vallen ook (kleinere) labels; u kunt dit zelf opzoeken op https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er/.

  • Zilveren Kruis / Achmea
  • CZ/Ohra
  • VGZ
  • Menzis
  • DSW
  • Zorg& Zekerheid
  • ASR (Ditzo)
  • ENO
  • ONVZ

Hier vindt u informatie over de tarieven

Geen contract
De enige zorgverzekeraar waarmee ik ook in 2024 geen contract heb is Caresq.  Ik kan mij niet vinden in de voorwaarden die zij stellen voor contractering. U hebt vanwege de wettelijke vrije artskeuze wel recht op vergoeding, maar er wordt dan afhankelijk van uw polis vaak een lager percentage vergoed (vaak rond 60%). De factuur gaat in het geval van ongecontracteerde zorg rechtstreeks naar u. U kunt de factuur na betaling van de kosten wel indienen bij uw verzekeraar waarop het betreffende percentage van de kosten aan u wordt toegekend.