Kosten

Ook in 2016 heeft u in sommige gevallen recht op vergoeding van de kosten vanuit de zorgverzekering. Ik heb met alle verzekeringen een contract. Vanaf 2014 wordt de behandeling van een aantal klachten echter niet meer vergoed door de verzekering.

De overheid wil dat mensen zelf betalen voor behandeling van veelvoorkomende kwesties als werkproblemen, relatieproblemen, specifieke angsten, slaapproblemen, of lichte klachten die ontstaan na ingrijpende gebeurtenissen zoals een verlies, scheiding of ongeval.
Deze klachten kunnen veel leed veroorzaken maar zijn goed te behandelen, dat is mijn vak. Vaak is in korte tijd een sterke afname van de klachten en vergroting van uw levensgeluk te bereiken. Maar er wordt door de overheid van u verwacht dat u in veel van bovenstaande situaties zelf de kosten voor uw rekening neemt.
Er is wel sprake van vergoeding door de verzekering wanneer er sprake is van een stoornis, waarbij een DSM-IV classificatie kan worden gesteld. DSM-IV is de standaardclassificatie van psychische aandoeningen, zoals een depressie, angststoornis of een posttraumatische stress stoornis.

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar om duidelijkheid te krijgen of er sprake is van vergoeding in uw situatie. Ook kan ik in een telefonisch contact en eventueel het eerste gesprek met u bekijken of u in aanmerking komt voor vergoede zorg of dat het valt onder niet vergoede zorg.

Vergoede zorg
De verzekeraar vergoedt de behandeling van licht tot matig ernstige problematiek, waarbij een DSM-IV diagnose kan worden gesteld.

Op basis van uw vraag, daarmee samenhangende DSM-IV diagnose en ingeschatte duur van de behandeling, wordt een behandeling geboden die wordt vergoed door de verzekeraar. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden zoals dat er een verwijzing moet zijn een arts, vaak de huisarts. Deze verwijsbrief moet voldoen aan verschillende eisen, zie Verwijsbrief.

Psychologische zorg valt ook onder het verplichte eigen risico. Voor 2016 is vastgesteld dat iedereen de eerste €385,- aan zorg die in het basispakket zit zelf moet betalen.

Voor informatie met welke zorgverzekeraars ik een contract heb zie Contracten met verzekeraars.

Niet vergoede zorg
Sinds 2014 is door de overheid een aantal diagnoses uitgesloten van vergoeding. Onder meer werk- en relatieproblemen, specifieke fobieën, slaapproblemen en aanpassingsstoornissen zullen in beginsel zelf betaald moeten worden.

Het tarief is €90,- per sessie. In mijn ervaring is vaak een beperkt aantal sessies voldoende voor een duidelijke verbetering van uw situatie.

Kosten bij last minute afzegging (no show)
Aangezien ik bij een afzegging kort van tevoren geen nieuwe afspraak kan inplannen, wordt bij annulering minder dan 24 uur tevoren, €50,-bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekering.

Hier vindt u informatie over de tarieven van de verschillende behandelingen.