Tarieven

Hieronder staan de tarieven voor 2022 voor (door de verzekering) vergoede zorg, onvergoede (particuliere) zorg en No Show.

Vergoede zorg

Vanaf 2022 is het systeem van bekostiging van de GGZ veranderd. Hieronder vindt u de folder met informatie hierover

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

In het kort betekent dit dat de zorg per sessie wordt gedeclareerd. De duur van een consult bepaalt het tarief. Er wordt daarbij uitgegaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Dit betreft de methode planning = realisatie. Als er meer dan 15 minuten wordt afgeweken van deze geplande tijd, wordt het consult achteraf aangepast op basis van de realisatie.

In het volgende document vindt u de tarieven van de NZA. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. 

Er zal, in elk geval de komende twee jaar, nog een limiet bestaan aan het aantal sessies. De zorg die ik bied, blijft kortdurende behandeling, vergelijkbaar met de generalistische basis ggz (gbggz). 

Voor de zorgkosten die worden vergoed uit het basispakket, zal de verzekering eerst het eigen risico verrekenen (standaard €385,- in 2022). 

Particuliere zorg (niet vergoed door de verzekering)

Wanneer u wel klachten heeft, maar deze niet onder vergoede zorg vallen voor de verzekering (zoals werkgerelateerde problemen/burnout, aanpassingsproblematiek, relatieproblemen, levensfaseproblematiek) dan wordt onderstaand (door de NzA bepaald) tarief gehanteerd. Kosten voor werkgerelateerde problematiek worden soms ook door de werkgever betaald.

OV0012 Niet-basispakket zorg Consult €117,33 Per sessie (45min, 15min verslag), particulier tarief
No show
Als u een afspraak niet of niet tijdig (binnen 24u voor de afspraak) afzegt, kan ik geen nieuwe afspraak meer maken. De kosten van deze sessie zijn daarom voor uw rekening (no show).  Het tarief hiervoor is €50,- Deze kosten zijn niet te declareren bij de zorgverzekering.