Tarieven

Hieronder staan de tarieven voor 2024 voor (door de verzekering) vergoede zorg, onvergoede (particuliere) zorg en No Show.

Vergoede zorg

De zorg voor de ggz wordt vergoed vanuit het zorgprestatiemodel. Informatie hierover vindt u hier: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

In het kort betekent het voor de vergoeding dat de zorg per sessie wordt gedeclareerd. De duur van een consult bepaalt het tarief. Er wordt daarbij uitgegaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Dit betreft de methode planning = realisatie. Als er meer dan 15 minuten wordt afgeweken van deze geplande tijd, wordt het consult achteraf aangepast op basis van de realisatie.

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Hierin zijn zowel de directe (face to face contact) als indirecte tijd (verslaglegging, telefonisch/email contact, lezen vragenlijsten, intercollegiaal overleg) inbegrepen. Tarieven voor de meest voorkomende prestaties in de Generalistische Basis-GGZ voor 2024 zijn:

  • CO0432 Diagnostiek consult 45 minuten: €159,70
  • CO0562 Diagnostiek consult 60 minuten: €183,44
  • CO0692 Diagnostiek consult 75 minuten: €223,48
  • CO0822 Diagnostiek consult 90 minuten: €274,01
  • CO0497 Behandel consult 45 minuten: €135,89
  • CO0627 Behandel consult 60 minuten: €161,46
  • CO0757 Behandel consult 75 minuten: €198,72
  • CO0887 Behandel consult 90 minuten: €242,76

Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. 

De intake betreft een diagnostiekconsult, en duurt meestal 90 minuten. In dit tarief zitten ook de kosten voor de telefonische intake, het lezen van de vragenlijsten en het maken van een behandelplan. Doorgaans zijn alle daaropvolgende sessies behandelconsulten, vaak van 45 minuten.

Er bestaat nog steeds een limiet aan het aantal sessies. De zorg die ik bied, blijft kortdurende behandeling, vergelijkbaar met de generalistische basis ggz (gbggz). 

Voor de zorgkosten die worden vergoed uit het basispakket, zal de verzekering eerst het eigen risico verrekenen (standaard €385,- in 2024). 

Particuliere zorg (niet vergoed door de verzekering)

Wanneer u wel klachten heeft, maar deze niet onder vergoede zorg vallen voor de verzekering (zoals werkgerelateerde problemen/burnout, aanpassingsproblematiek, relatieproblemen, levensfaseproblematiek) dan wordt onderstaand (door de NzA bepaald) tarief gehanteerd. Kosten voor werkgerelateerde problematiek worden soms door de werkgever betaald.

OV0012 Niet-basispakket zorg Consult €131,82 Per sessie 45 min, particulier tarief
 
 
No show
Als u een afspraak niet of niet tijdig (binnen 24u voor de afspraak) afzegt, kan ik geen nieuwe afspraak meer maken. De kosten van deze sessie zijn daarom voor uw rekening (no show).  Het tarief hiervoor is €50,- Deze kosten zijn niet te declareren bij de zorgverzekering.