Tarieven

Hieronder staan de tarieven voor 2020 voor (door de verzekering) vergoede zorg, onvergoede (particuliere) zorg en No Show.

NB Corona-update: De kosten en vergoeding zijn bij online behandeling hetzelfde als bij face to face gesprekken.

Vergoede zorg
Wanneer u recht heeft op vergoede zorg (zie voorwaarden van de verzekering) dan wordt na afronden van de totale behandeling een factuur gestuurd. De kosten worden vergoed vanuit het basispakket van uw verzekering. De factuur wordt naar de verzekeraar gestuurd wanneer ik een contract heb met uw verzekeraar; bij de (enige) verzekeraar waar ik geen contract mee heb, gaat de factuur naar u (en kunt u een door de verzekeraar bepaald percentage, vaak tussen 60-80%,  terugkrijgen van uw verzekeraar).

Hierbij worden in de ” Generalistische Basis GGZ” drie zogenaamde ‘zorgzwaarteproducten’ onderscheiden, (kort, middel en intensief). In deze producten wordt alle tijd die besteed is aan de behandeling verrekend, het betreft dus zowel directe tijd (de gesprekken of e-mailcontact) als indirecte tijd (zoals voor verslaglegging in uw dossier). Vanuit de intake wordt bepaald voor welk pakket u in aanmerking komt. Er is een vast tarief per product, dat door wettelijke richtlijnen wordt bepaald.

Voor de zorgkosten die worden vergoed uit het basispakket, geldt eerst het eigen risico (standaard €385,- in 2019). Voor zelfbetalers geldt het tarief conform NZa zoals hieronder opgenomen.

De tarieven van de producten (vergoede zorg 2019) zoals vastgesteld door de NZa:

Code Product Tarief Toelichting
180001 Kort €507,62 300 min / ± 5 sessies
180002 Middel €864,92 500 min / ± 7 sessies
180003 Intensief €1356,25 750 min / ± 11 sessies
 180005 Onvolledig behandeltraject €207,19 1 of 2 sessie(s): wanneer na intake blijkt dat u bij mij niet op de juiste plek bent.


Onvergoede zorg (per sessie)

Wanneer u wel klachten heeft, maar deze niet onder vergoede zorg vallen voor de verzekering (zoals werkgerelateerde problemen/burnout, aanpassingsproblematiek, relatieproblemen) dan wordt onderstaand (door de NzA bepaald) tarief gehanteerd. Kosten voor werkgerelateerde problematiek worden soms ook door de werkgever betaald.

194073 OZP niet basiszorg Consult €98,- Per sessie (=particulier tarief)
194073 OZP niet basiszorg Consult
Telefonisch (inhoudelijk)
€50,- Per gesprek (=particulier tarief)
No show
Als u een afspraak niet of niet tijdig (binnen 24u voor de afspraak) afzegt, kan ik geen nieuwe afspraak meer maken. De kosten van deze sessie zijn daarom voor uw rekening (no show).  Het tarief hiervoor is €50,- Deze kosten zijn niet te declareren bij de zorgverzekering.