Tarieven

Hieronder staan de tarieven voor (door de verzekering) vergoede zorg, onvergoede (particuliere) zorg en No Show.

Vergoede zorg
Sinds 2014 wordt er bij door de verzekering vergoede zorg niet meer betaald per sessie, maar voor de behandeling als geheel.

Hierbij worden in de ” Generalistische Basis GGZ” drie zogenaamde ‘zorgzwaarteproducten’ onderscheiden, (kort, middel en intensief). In deze producten wordt alle tijd die besteed is aan de behandeling verrekend, het betreft dus zowel directe tijd (de gesprekken of emailcontact) als indirecte tijd (zoals voor verslaglegging in uw dossier). Vanuit de intake wordt bepaald voor welk pakket u in aanmerking komt. Er is een vast tarief per product, dat door wettelijke richtlijnen wordt bepaald. Ik kan bij uw verzekeraar direct de kosten declareren; deze worden vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar vergoed. Voor de zorgkosten die worden vergoed uit het basispakket, geldt eerst het eigen risico (standaard €385,- in 2018). Voor zelfbetalers geldt het tarief conform NZa zoals hieronder opgenomen.

De tarieven van de producten (vergoede zorg) zoals vastgesteld door de NZa:

Code Product Tarief Toelichting
180001 Kort €457,43 300 min / ± 5 sessies
180002 Middel €779,40 500 min / ± 7 sessies
180003 Intensief €1222,15 750 min / ± 11 sessies
 180005 Onvolledig behandeltraject €186,71 1 of 2 sessie(s): wanneer na intake blijkt dat u bij mij niet op de juiste plek bent.


Onvergoede zorg (per sessie)

194073 OZP niet basiszorg Consult €90,- Per sessie (=particulier tarief)


No show

194073 OZP niet basiszorg Consult
Telefonisch (inhoudelijk)
€45,- Per gesprek (=particulier tarief)
Als u een afspraak niet of niet tijdig (binnen 24u voor de afspraak) afzegt, kan ik geen nieuwe afspraak meer maken. De kosten van deze sessie zijn daarom voor uw rekening (no show).  Het tarief hiervoor is €50,- Deze kosten zijn niet te declareren bij de zorgverzekering.