Behandeling kind en jeugd

NB: momenteel bied ik geen behandeling voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. 

Naast de behandeling die ik bied aan volwassenen, heb ik een specialisatie in behandeling aan kinderen en jeugd. Hieronder staat meer informatie over behandeling bij deze specifieke doelgroep.

Behandeling kinderen anders dan volwassenen
De behandeling van kinderen en adolescenten vraagt vaak een andere benadering dan die van volwassenen. Kinderen kunnen vergelijkbare klachten hebben als volwassenen; ook zij hebben soms last van angsten, somberheid, boosheid en verdriet. Maar de behandeling is anders.
Om te beginnen uiten kinderen klachten vaak anders. Soms hebben zij nog niet de woorden of zelfinzicht om aan te geven wat er is, soms willen/kunnen ze het niet vertellen om wat voor reden ook. Vaak zijn ook de oorzaken van de problemen anders; deze kunnen te maken hebben met problemen op school, in het gezin of met leeftijdsgenoten. Omdat kinderen zich over het algemeen dagelijks begeven in een gezin, is de omgeving veel belangrijker, zowel in het begrijpen van de klachten als in het vinden van een oplossing hiervoor.
Tenslotte is in gesprek met kinderen heel belangrijk om goed af te stemmen in het contact. Niet ellenlang praten met kleine kinderen, of adviezen geven aan adolescenten die juist zelf hun koers aan het bepalen zijn. Mijn doel is om goed aan te sluiten bij het kind, en vanuit een fijn contact te zoeken naar oplossingen.

 Een aantal veelvoorkomende klachten bij kinderen en jeugdigen

Bij peuters:
 • problemen/ strijd rondom eten
 • problemen/ strijd rondom (gaan) slapen
 • problemen met zindelijkheid
 • driftbuien
 • angsten
 • eenkennigheid
Bij kinderen van basisschoolleeftijd
 • problemen met leeftijdsgenootjes
 • boze buien
 • vaak verdrietig
 • angsten
 • faalangst
 • concentratieproblemen
 • slaapproblemen
 Bij adolescenten
 • zorgen over/ problemen in contact met leeftijdsgenoten
 • somberheid/ depressie
 • angsten
 • faalangst
 • onzekerheid
 • verdriet
 • boosheid

Route van aanmelding
Wanneer u zich aanmeldt, plannen we eerst een intakegesprek. Vaak is dat met kind en ouder(s) samen, maar een adolescent wil misschien (eerst) alleen een gesprek, of je wil als ouder (eerst) een keer zelf komen. Dat is uiteraard prima. In dit eerste gesprek maken we kennis en kan ieder zijn verhaal doen. Vanuit deze informatie kunnen we kijken hoe het gedrag te begrijpen is. Soms is het gedrag (hoewel niet makkelijk) passend bij de normale ontwikkeling, maar er kan mogelijk ook sprake van bijzonder gedrag zijn waar een specifieke aanpak voor nodig is. Soms bestaat het gedrag al lang, maar het kan ook zijn begonnen na een (ingrijpende) gebeurtenis. Ik zal mijn ideeën hierover terugkoppelen en een voorstel doen een vervolg. Met elkaar bespreken we wat dan de doelen zijn die we behaald moeten worden, en maken we een plan van aanpak.

Kosten
Ik heb vanaf 2018 een contract met de gemeenten in deze regio Zuid Kennemerland. Zie tarieven.

 De behandeling kan bestaan uit verschillende onderdelen.

Ouderbegeleiding. Wanneer ik in gesprek ga met jou/jullie als ouder(s) om te zoeken naar verbetering in het gedrag van je kind, heet dat ouderbegeleiding. Dit is vaak nuttig bij jonge kinderen, of als aanvulling bij oudere kinderen.

Individuele behandeling. Wanneer een kind ouder is (vanaf ongeveer 7 jaar), dan kan het goed zijn om individueel contact te hebben met het kind; die kan dan in de privacy van een behandelcontact dingen bespreken waar hij/zij mee zit om tot oplossingen te komen.

Systeemgesprekken. Soms is er sprake van conflicten thuis of gaat het om andere redenen niet gemakkelijk tussen bepaalde/verschillende gezinsleden. Het kan zijn dat je het gevoel kwijt bent elkaar te bereiken in de communicatie, waardoor ieder zich machteloos en steeds bozer kan gaan voelen. Dan kunnen we soms ook afspreken met het kind en ouders samen, en soms ook broers en zusjes. Met elkaar zoeken we dan naar oplossingen.

Afhankelijk van wat het probleem is worden bovenstaande vormen van gesprekstherapie ingezet. De methode van werken is in de basis oplossingsgericht. In de behandeling van kinderen zal ik altijd systemisch kijken, en wetenschappelijk aangetoond effectieve behandelmethoden, zoals EMDR of cognitieve gedragstherapie, inzetten waar nodig.

EMDR bij kinderen
Wanneer een kind een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt waar de klachten door veroorzaakt lijken te zijn, is EMDR een zeer effectieve behandelmethode. Bijvoorbeeld wanneer een kind nog vaak boos/verdrietig/angstig is na het overlijden van een dierbare, na een brand of ongeval, pestervaring of andere ingrijpende gebeurtenis. De EMDR behandeling kan al worden ingezet vanaf ongeveer 2 jaar. Bij de jonge kinderen is in de behandeling een belangrijke rol weggelegd voor de ouder/verzorger. Vanaf de basisschoolleeftijd kan het reguliere kinderprotocol worden gebruikt. De uitgangspunten zijn vergelijkbaar met het protocol voor volwassenen, maar uiteraard is het meer afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van een kind. Uiteraard naast deze individuele sessies contact met de ouder wel belangrijk, vaak kunnen we aan het begin/einde van een sessie even bij elkaar komen om belangrijke zaken te bespreken. Bij kinderen kan de EMDR vaak verrassend snel effect hebben.

Rechten en plichten

Toestemming

 • Omdat een kind minderjarig is, moet er toestemming voor behandeling worden verleend door beide gezaghebbende ouders. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar.
 • Vanaf 12 jaar moet een kind ook zelf akkoord geven om te starten met een behandeling.
 • Vanaf 16 jaar is toestemming van de ouders niet meer noodzakelijk.

Recht op informatie
Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de jongere zelf.

Zie voor uitgebreide informatie hierover: