Verwijsbrief

Verwijzing van de arts
Een voorwaarde voor vergoeding van de zorg door de verzekeraar betreft een verwijsbrief van een arts. Vaak zal de verwijzing worden gedaan door de huisarts. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en moet uitgeschreven zijn voordat het eerste gesprek met de psycholoog heeft plaatsgevonden. Ik bied alleen behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) (geen specialistische GGZ).

Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc.

  • Datum verwijzing (moet voor de eerste behandeldatum, en mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel.
  • Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz* of verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz (expliciet benoemen).
    NB: ik behandel alleen in de generalistische basis-ggz (GBGGZ).

* De huisarts hoeft geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven; hij hoeft dus niet aan te geven of een cliënt een kort, middel, intensief of chronisch traject nodig heeft. Die indicatie geeft de psycholoog.