Aanmelding

U kunt zich rechtstreeks of via de huisarts aanmelden. Voor -vrijblijvende- informatie of het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen, tel. nummer: 06-42 31 66 08. Het is niet altijd mogelijk om u direct te woord te staan, maar als u uw naam en telefoonnummer achterlaat, wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. Ook kunt u zich per e-mail aanmelden: info@vandevijver-psycholoog.nl.

Stap 1: Telefonische intake
Wanneer u zich aanmeldt zal ik allereerst even telefonisch contact met u hebben. In dit gesprek hoor ik graag wat uw vraag is en wat ik voor u zou kunnen betekenen. Ik zal dan een paar vragen stellen om in te schatten of u bij mij aan het juiste adres bent. Als dat zo is, maken we zo snel mogelijk een afspraak. Mocht dat niet het geval zijn, dan denk ik met u mee waar u het best geholpen kunt worden.

Vergoede zorg / verwijsbrief huisarts
Voor vergoede zorg is een verwijzing van de huisarts nodig. Deze moet vóór de eerste afspraak zijn uitgeschreven, u kunt de brief vooraf naar mij mailen of meenemen naar de eerste afspraak. Meer informatie over de eisen die de verzekeraars stellen aan de verwijsbrief zie Kosten. Bij niet vergoede zorg is geen verwijsbrief nodig.

Stap 2. Intakegesprek
Wanneer in het telefonisch contact naar voren komt dat u bij mij op de juiste plek lijkt te zijn voor uw vraag, dan plannen we zo snel mogelijk een intakegesprek. In dit eerste gesprek worden de klachten geïnventariseerd en – in overleg – behandeldoelen en werkwijze bepaald. Voor werkwijze zie ‘Wie ben ik.

Vragenlijsten
Om zo snel mogelijk tot behandeling te kunnen overgaan, wel vanuit een goede diagnostische basis, wordt u vooraf gevraagd een (lange) biografische intakevragenlijst in te vullen. Dat is nuttig om veel informatie te hebben om het behandelplan op te kunnen baseren. Tegelijk is het ook voor u vaak prettig om het intakegesprek te kunnen voorbereiden. 

Sinds 2022 zal in de intakefase ook verplicht de Honos+ vragenlijst worden ingevuld. Dit is voor de zgn. zorgvraagtypering; een gestructureerde beschrijving van mogelijke probleemgebieden en omstandigheden. Op basis van de informatie uit de intake en deze lijst zal een zorgvraagtype worden bepaald, waaraan een bandbreedte van de verwachte intensiteit, hoeveelheid en duur van de zorg gekoppeld wordt.

Intensieve diagnostiekfase, snel behandelen
Vanuit de visie dat het fijn is zo snel mogelijk aan de slag te gaan met uw vragen, wordt de intakefase over het algemeen niet verspreid over meerdere gesprekken. Het streven is om met de telefonische intake, de vragenlijsten en het (langere) intakegesprek al tot een plan te komen, zodat u soms na het intakegesprek en anders vanaf het tweede gesprek al daadwerkelijk aan de slag kunt.